Doel

Het doel van de Woonadviescommissie is wonen in de gemeente Baarn zo aantrekkelijk mogelijk maken.

De Brink Baarn
De Brink Baarn

De Woonadviescommissie houdt bij het beoordelen van de plannen voor woning en woonomgeving rekening met de specifieke woonwensen van de verschillende doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten, starters en gezinnen.

Zij toetst de plannen met de volgende criteria

De woning

  • Bruikbaar en doelmatig
  • Toegankelijk
  • Inbraakveilig
  • Gezond en comfortabel
  • Aanpasbaar
  • Duurzaam
  • Onderhoudsvriendelijk en hygiënisch
  • Energiezuinig

De woonomgeving

  • Bereikbaar
  • Veilig

Graag wil de Woonadviescommissie Baarn hierbij adviseren.