Activiteiten

Wat doet de Woonadviescommissie?

In een zo vroeg mogelijk stadium toetst de Woonadviescommissie plannen voor woningbouw en woonomgeving op praktische bruikbaarheid en doet – indien nodig – voorstellen voor verbetering.

Zij brengt advies uit aan

 • gemeentebestuur
 • architecten
 • woningbouwverenigingen
 • andere opdrachtgevers in de bouw
 • particulieren bij bouw en verbouw van woningen

De adviezen betreffen zowel huur- als koopwoningen.

Daarnaast reageert de Woonadviescommissie op stedenbouwkundige opzet- en bestemmingsplannen.

Door de sterk veranderde woningmarkt en omdat men steeds langer thuis blijft wonen moeten woningen hiervoor geschikt zijn of geschikt gemaakt worden.
Graag wil de WAC hierbij adviseren.

Adviezen 2016

 • voor Woningbouwvereniging “Eemland Wonen”
  Een woonproject aan de Jan Steenlaan
Starters appartementen
Appartementen voor starters, Eemland Wonen
 • voor Woningbouwvereniging “Gooi- en Omstreken”
  13 woningen aan de Drakenburgerweg
Drakenburgerweg
Drakenburgerweg
 • Voor projectontwikkelaar De Bunte in samenwerking met architectenbureau Bos
  Woningen aan de Nieuw Baarnstraat
 • Flatgebouw Kampstraat 2B, 6 appartementen
  t.a.v. de Gemeente Baarn/De Jong architecten

Adviezen 2015

 • Nieuw Baarnstraat Plan – projectontwikkelaar De Bunte
 • Sherpaterrein – 3 wooneenheden
 • Schoonoord zorginstelling  nieuwbouw
 • Smutslaan/gebouw Nieuw Baarnsche School: plan van opzet
 • Op het Gemeentewerfterrein 3 gebouwen voor dementerenden
  in opdracht van Lyvore
Lyvore thuiszorg
thuiszorg Lyvore
 • Renovatie St. Elisabeth zorginstelling op de Lage Vuursche
 • Eerste steenlegging Bunschoten/Rengerswetering voor appartementengebouw Gooi en Omstreken, alsmede oplevering eind 2015
 • Eerste steenlegging appartementengebouw hoek Drakenburgerweg-Goeman Borgesiusweg
H.v.d.Velden dir. Eemland Wonen en burgemeester Jonkh.Roël
De Burgemeester van Baarn (links) samen met de directeur van Eemland Wonen